Publikacje

Szkoły policealne – dobre przygotowanie do pracy w zawodzie

Szkoły policealne – dobre przygotowanie do pracy w zawodzie

Nauka w szkołach dla dorosłych czy placówkach policealnych przed laty raczej nie uchodziła za powód do dumy. Uczniowie o wiele chętniej wybierali licea niż szkoły zawodowe. Obecnie trend ten zaczyna powoli odwracać się. Szkoły dla dorosłych pozwalają uzupełnić braki w wykształceniu czy zdać, po kilku lub kilkunastu latach od ukończenia edukacji, egzamin maturalny. Wielu absolwentówWięcej oSzkoły policealne – dobre przygotowanie do pracy w zawodzie[…]